Les gammes

Gamme majeure do – ré – mi – fa – sol – la – si
Gamme mineure naturelle do – ré – mib – fa – sol – lab – sib
Gamme mineure harmonique do – ré – mib – fa – sol – lab – si
Gamme mineure mélodique do – ré – mib – fa – sol – la- si
Gamme pentatonique do – ré – mi – sol – la – do